Autoryzowany Zakład

Wykonujemy kompleksowo usługi związane z montażem ww. profesjonalnych systemów sygnalizacyjnych, tj. od projektu, poprzez wykonawstwo, odbiory  i konserwacje.

Wykonawstwo systemów sygnalizacji pożaru realizujemy zgodnie z wymogami
i wytycznymi  Państwowej Straży Pożarnej, pod kątem monitoringu pożarowego.

Na terenie województwa pomorskiego
jesteśmy jedną z firm uprawnionych do prowadzenia monitoringu pożarowego.

Nasz teren działania obejmuje
przede wszystkim województwo pomorskie, jednakże wykonywaliśmy już samodzielnie duże zlecenia w innych rejonach Polski.

Montażu Systemów Sygnalizacyjnych włamania, napadu, pożaru, wielodostępu, nagłośnienia do celów kierowania
ewakuacją, spełniających wymagania p.poż. oraz telewizji przemysłowej.

 

  - projektowanie systemów  monitorowania, wykrywania i sygnalizacji  zagrożenia    
pożarowego  i   pożaru,    - projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu,  telewizji przemysłowej,